top of page

DIENSTEN & TARIEVEN

Onderstaande lijst is een overzicht van alle tarieven per behandeling. Indien je aanvullend verzekerd bent krijg je in de meeste gevallen het grootste deel van je behandeling vergoed. Overleg altijd van tevoren met je verzekeraar om zeker te zijn van eventuele declaraties. 

30 min
€ 60


€ 45

Screening intake onderzoek 

Tijdens de intake vormen we door een vraaggesprek en fysiotherapeutisch onderzoek een nauwkeurig beeld van de klachten. Daaruit wordt een behandeltraject en/of trainingsschema opgesteld dat gericht is op het verminderen van de klachten en te herstellen.

Behandeling fysiotherapie 
De behandeling kan bestaan uit hands-on methodes zoals manuele therapie, massages of dry needling. Bij hands-off behandelingen gaan we actief revalideren in of buiten de sportschool. 

Kort verslag

Dit is schriftelijke informatieverstrekking aan derden. Hierbij geldt dat op verzoek van derden en na toestemming van patiënt een kort rapport wordt verstrekt.

Uitgebreid verslag

Dit is schriftelijke informatieverstrekking aan derden. Hierbij geldt dat op verzoek van derden en na toestemming van patiënt een uitgebreid rapport wordt verstrekt.

Uitgebreid verslag voor schadeverzekeraars

Schriftelijke informatieverstrekking bij fysieke klachten na een ongeval of letselschade. Hierbij geldt dat na toestemming van patiënt een fysiotherapeutisch rapport wordt verstrekt aan de schadeverzekeraar.

30 min
€ 45


€ 90


€ 120

Voor het niet nakomen van een gemaakte afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht indien deze niet uiterlijk 24 uur vóór de afspraak is afgezegd. 

bottom of page